Blogg

Att växa med tillit

Timpson bygger sin framgång på att investera i sina medarbetare. Läs om en inspirerande godhetskultur hos ett familjeföretag som tar ”servant leadership” till en ny nivå.

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

Timpson bygger sin framgång på att investera i sina medarbetare. Läs om en inspirerande godhetskultur hos ett familjeföretag som tar ”servant leadership” till en ny nivå.

”… ju mer vi bryr oss om våra kollegor, desto bättre verkar verksamheten fungera. Under de senaste fem åren har vi öppnat 1 000 nya butiker, försäljningen och vinsterna har fördubblats ”

James Timpson, i Sunday Times 25 augusti 2019

Vanligtvis när saker och ting går fel i en verksamhet är den första åtgärden att minska personalkostnaderna och ta bort förmånerna. James Timpson menar att i svåra tider borde vi istället investera mer i våra människor – att inspirera dem, tacka dem och uppmuntra dem att stanna och hjälpa till att vända verksamheten rätt.

Lyckliga index

Att skapa en godhetskultur handlar dock inte bara om att spendera pengar. Många av Timpsons viktigaste åtgärder kostar inte ett öre.

Vi vill att chefer ska vara de vänligaste människorna som deras kollegor – aldrig ”personal” – har jobbat för. Vi uppmuntrar dem att vara mentorer, med stöd som går långt bortom arbetsplatsen. En arm runt axeln vid svåra tider, stress eller depression är en stor del av jobbet.

Våra ledare mäts sällan på vinst eller försäljningstillväxt; de bedöms främst av vårt “lyckliga index”. Varje år gör vi en medarbetarundersökning med bara en fråga: ”Hur nöjd är du med det stöd du får från din chef?”

Som ledare på Timpson har du en moralisk skyldighet att se till att dina kollegor bara arbetar tillsammans med människor som är lika underbara som de själva. Om jag som ledare inte får till detta, har jag misslyckats. Att ha en godhetskultur fungerar bara i ett företag fullt av glada, intressanta och gnistrande människor. Anställda som inte tycker om sitt jobb bör få hjälp att hitta sin lycka någon annanstans.

Den sista biten av pusslet är tillit

Ingen kollega är viktigare än någon annan, så vi bör alla lita på att de gör det de tycker är rätt. De människor som är bäst lämpade att förbättra verksamheten är de som arbetar i frontlinjen – kollegorna som betjänar kunder, packar lådor och tar emot fakturor. Ledningen bör hålla sig till strategi och överlåta processerna till de människor som gör jobbet närmast kunden.

Ibland behöver vi mycket tid och tålamod för att bygga tillit. Ibland kan emellertid Hemingways citat vara en inspiration.

”The best way to find out if you can trust somebody is to trust them”

Timpson är Storbritanniens ledande detaljhandelsleverantör med mer än 5 600 kollegor, med 2 000 ägda butiker och 119 ”Snappy Snaps” -franchiser i hela Storbritannien och Irland. Timpson har varit etablerade sedan 1865 och är familjeägt, drivet av John Timpson som ordförande och James Timpson som verkställande direktör.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!