Blogg

Den eviga kampen mellan X och Y

Tänk att kolindustrin frambringat några av de mest progressiva idéer jag har läst om ledarskap och att de var på den bollen redan på 1940-talet.

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

Inför en presentation för konferensen Passion for Projects läste jag om Reg Revans som var pionjären inom Action Learning. Han utvecklade på 1940-talet Action Learning inom The National Coal Board – ett av dåtidens största företag med 800 000 medarbetare (!).

Reg Revans jobbade med samma idéer som ligger bakom det agila manifestet, Holacracy och flera liknande koncept. Idéerna handlar om att skapa större autonomi, att pröva sig fram och att utveckla organisationen genom medarbetarnas engagemang och ständiga lärande.

Tänk att kolindustrin frambringat några av de mest progressiva idéer jag har läst om ledarskap och att de var på den bollen redan på 1940-talet. Det är å ena sidan häftigt att de var så mycket före sin tid, å andra sidan är frågan varför idéerna har glömts bort och sedan återupptäckts i olika omgångar. (På 70-talet var det demokratiska ledarskapet stort om någon minns det).

Teori X och Y

Det finns något av en ständig kamp mellan de som har en grundläggande tro på att människor kan och vill och de som tror att människor måste styras och kontrolleras, det som psykologen Douglas McGregor kallade teori X och teori Y.

Våra ledarskapsideal och sätt att utforma organisationer hänger ihop med vår inställning och våra värderingar. Att styra med värderingar kanske inte är svaret på frågan om hur moderna ledare ska agera. Frågan är istället med vilka värderingar man väljer att styra? Är det teori X eller teori Y?

Hittills verkar teori X ha vunnit på poäng om man ser till det ledarskap som varit förhärskande under den moderna historien. Men kanske är det dags för teori Y att äntligen ta över. Frågan är bara hur vi gör för att hindra att teori X-anhängarna med terminatorlikande envishet reser sig och tar över showen igen. Kanske genom en alternativ historieskrivning som handlar om alla de tillfällen då teori Y varit förhärskande och det går att bevisa att det faktiskt fungerar. Att de flesta människor både vill och kan. Att vi har förmågan att tillsammans utveckla oss själva och våra organisationer och att nå resultat som är bättre än de kontrollerande hierarkier som är resultatet av värderingar enligt teori X.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!