Den eviga kampen mellan X och Y

Inför en presentation som jag jobbar med inför konferensen Passion for Projects började jag läsa på om Reg Evans som var en pionjär inom pedagogikformen Action Learning. Jag läste om hur han och hans forskarkollegor på 1940-talet utvecklade Action Learning inom The National Coal Board som var ett av dåtidens största företag med 800 000 medarbetare (!)

Och ju mer jag läste, ju mer förstod jag att det som Reg Evans och hans kollegor jobbade med i stort sett är samma idéer som ligger bakom nutidens agila manifest, Holacracy och de idéer som vi på Sonder har utvecklat om framtidens organisationer. Idéerna handlar om att skapa större autonomi, att pröva sig fram och att bygga organisationsutvecklingen på medarbetarnas engagemang och ständiga lärande.

Tänk att kolindustrin frambringat några av de mest progressiva idéer jag har läst om ledarskap och att de var på den bollen redan på 1940-talet. Jag kan å ena sidan tycka att det är häftigt att de var så mycket före sin tid, å andra sidan undra över varför idéerna har glömts bort och sedan återupptäckts i olika omgångar (på 70-talet var det demokratiska ledarskapet stort om någon minns det).

Teori X och Y

Det finns något av en ständig kamp mellan de som har en grundläggande tro på att människor kan och vill och de som tror att människor måste styras och kontrolleras, det som Douglas McGregor kallade för teori X och teori Y.

Våra ledarskapsideal och sätt att utforma organisationer hänger helt enkelt ihop med vårt mindset och värderingar. Att styra med värderingar kanske inte är svaret på frågan om hur moderna ledare ska agera. Frågan är istället med vilka värderingar man väljer att styra? Är det teori X eller teori Y?

Hittills verkar teori X ha vunnit på poäng om man ser till det ledarskap som varit förhärskande under den moderna historien. Men kanske är det dags för teori Y att äntligen ta över. Frågan är bara hur vi gör för att hindra att teori X-anhängarna med terminatorlikande envishet reser sig och tar över showen igen. Kanske om vi kan göra en alternativ historieskrivning som handlar om alla de tillfällen då teori Y varit förhärskande och det går att bevisa att det faktiskt fungerar. Att de flesta människor både vill och kan och att vi har förmågan att tillsammans utveckla både oss själva och våra organisationer med resultat som är bättre än de kontrollerande hierarkier som är resultatet av värderingar enligt teori X.

 

Läs även

Hör gärna av dig