Blogg

En mer involverande strategiprocess

Ni har precis tagit fram en vision som skapar en tydligare riktning och en härlig känsla i organisationen.Hur kan ni nu skapa mer verklighetsnära strategier, /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Ni har precis tagit fram en vision som skapar en tydligare riktning och en härlig känsla i organisationen.Hur kan ni nu skapa mer verklighetsnära strategier, som lättare går att använda för prioriteringar varje dag?

På Sonder tror vi på att testa nya arbetssätt kontinuerligt, och att sedan successivt utvärdera och förbättra dessa utifrån vunna lärdomar. Här kommer några tips på vad ni skulle kunna pröva i er nästa strategiprocess.

Skapa beredskap istället för en plan

Initiera strategiprocessen med ambitionen att skapa beredskap för framtiden, istället för en väldefinierad plan. Istället för att skapa en plan som leder er från ert nuläge till en definierad målpunkt, fokusera på att hitta principer eller ledstänger som skapar beredskap för er organisation.

Dela omvärldsbilder i dialoger

Utforska er omvärld tillsammans. För att skapa en gemensam syn kring vilka principer som kommer att behövas framöver – träffas i dialoger för att dela omvärldsbilder och möjliga scenarios. Inte möjliga scenarios för att hitta det mest troliga scenariot, utan för att bygga en bred förståelse för den beredskap som krävs av er.

Ta tillvara på olika perspektiv

Ta tillvara på att ni har olika synvinklar och erfarenheter i er organisation, och begränsa inte strategiutvecklingen till ledningsgruppen. Vi använder ofta metoden organisationsdialoger, dialoger dit alla som är intresserade kan bjudas in att medverkar på samma villkor. Villkor som att alla har något att bidra med, att gemensamt ta ansvar för att skapa utrymme för att alla ska höras och att lyssna för att förstå varandra.

Och kom ihåg, lika lite som det finns en perfekt strategi, finns det en perfekt strategiprocess. Testa det som passar er. Det är lite jobbigare än att applicera en färdig lösning, men fundera vad just ni som organisation behöver i form av strategier och relevant tidshorisont.

 

Vill du fördjupa dig mer i ämne?

Seminarium: Strategier i en oförutsägbar värld

Välkommen till ett samtal där vi berättar om ett alternativt sätt att se på strategier. Där den gemensamma riktningen och tydliga prioriteringar kan fungera som ledstänger i vardagen – i hela organisationen.

Missa inte vårt frukostseminarium fredagen den 29 november i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig! 

 

Guide: Strategier i  en föränderlig värld

Den här guiden handlar om ett nytt sätt att se på och jobba med strategi.

Vi beskriver vilka förhållningssätt som vi ser är viktiga och hur ni kan tar er an centrala moment i ert strategiarbete.

Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja!

Ladda ner guiden!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!