Blogg

Ett nytt sätt att leda och organisera

De flesta företag och organisationer är väl medvetna om att megatrender som globalisering och digitalisering ställer helt nya krav på deras verksamheter. Inom många branscher /../

Skriven av
Datum
Kategori
Sonder

De flesta företag och organisationer är väl medvetna om att megatrender som globalisering och digitalisering ställer helt nya krav på deras verksamheter. Inom många branscher utvecklas de digitala förutsättningarna i rasande fart, nya typer av samarbeten växer fram, och aldrig har väl pratats så mycket om vikten av attrahera de bästa talangerna.

Komplexiteten och förändringstakten kräver anpassningsbarhet och innovationskraft, men möts på många håll med mer komplicerade strukturer. Lösningar som gör att vi fastnar i långa beslutsprocesser och i en ökad byråkrati. I detta växer frustrationen och mätningar visar ett skrämmande lågt engagemang hos medarbetare.

Det är dags att tänka om

Vi tror att det saknas en pusselbit. Nämligen den som handlar om hur vi i grunden leder och organiserar våra företag. För att realisera hela potentialen i våra företag och organisationer och göra dem verkligt anpassningsbara, behöver vi tänka om.

Vi behöver utmana industrialismens hierarkiska organisationslogik, där några få individer utses som lämpade att fatta beslut, och där fördelning av ansvar och arbetsuppgifter görs med syftet att dela upp och avgränsa istället för att sammanfoga och samverka.

Ett whitepaper om framtidens organisation

I vårt whitepaper ”Ett nytt sätt att leda och organisera” förmedlar vi bilden av en annan typ av organisation. En organisation som är mer öppen, anpassningsbar och dynamisk. Vi beskriver ett antal olika områden, där vi tror att vi behöver förändra våra synsätt och perspektiv.

Det handlar i grunden om hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Vi dikterar inte ett nytt facit eller ser att vi står inför ett omedelbart skifte. Men vi tror att riktningen är nödvändig, även om förändringen sker stegvis och behöver gå olika snabbt för olika branscher. Vi hoppas kunna inspirera och utmana, och ser fram emot givande samtal om framtidens organisation!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!