Blogg

Att skapa en handlingskraftig organisation

Frågan om handlingskraft är aktuell för alla som behöver bygga bättre krisberedskap, men också för alla som behöver fullfölja sina digitaliseringsprojekt och klara en ökande /../

Att skapa en handlingskraftig organisation
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

Frågan om handlingskraft är aktuell för alla som behöver bygga bättre krisberedskap, men också för alla som behöver fullfölja sina digitaliseringsprojekt och klara en ökande komplexitet. Men hur skapar man en handlingskraftig organisation?

Handlingskraft kopplar till självledarskap

Ett missförstånd om agila organisationer och självledarskap är att det syftar till att skapa trevligare företag. Trevligheten är en biprodukt. Det viktigaste syftet är att skapa handlingskraftiga och förändringskompetenta organisationer.

För att öka handlingskraften har vi länge litat till handlingskraftiga chefer. Men en handlingskraftig organisation är något annat än en handlingskraftig chef. En handlingskraftig chef kan snarast göra sina medarbetare handfallna genom att folk väntar på order och inte tar egna initiativ.

Ledarskap enligt fotbollscoachen

I en handlingskraftig organisation finns en förväntan på att ta egna initiativ och medarbetarna vågar och kan ta egna beslut. Det förutsätter ett ledarskap som likt fotbollscoachen drar upp riktlinjerna och sätter strategin och sen litar fullt ut på att medarbetarna har kompetensen som krävs för att spela matchen.

Många försök att utveckla organisationer mot ökad handlingskraft får den motsatta effekten. Att lita till ett fåtal ”topptalanger” eller till karismatiska chefer eller till digitaliseringsprojekt som lovar guld och gröna skogar är inte en bra idé, men ändå är det många som tror att det är rätt väg att gå.

Jobba med organisationssystemet

Banny Bannerje leder Stanford Change Labs och har lanserat begreppet systemakupunktur.  Det handlar om att hitta de blockeringar i systemet som motverkar innovation och utveckling. För att nå ökad handlingskraft är det viktigt att sätta akupunkturnålen på rätt ställen i organisationssystemet.

För att analysera organisationssystemet har vi utvecklat verktyget Sonder Transformation Canvas. Genom att dela in organisationssystemet i dess beståndsdelar går det att analysera vilka områden som har en negativ påverkan på handlingskraften. Det kan handla om styrningen, ledarskapet, arbetssätten eller någon av de andra delarna av organisationssystemet som vi ofta jobbar med.

Vägen mot handlingskraft

En annan nyckel till framgång är att parallellt jobba med analys, meningsskapande och genomförande. Det innebär att analysen görs tillsammans med ledningen och att genomförandet startar direkt, i små steg. Därför är den parallella processen är en viktig nyckel till handlingskraft i komplexa organisationer. Traditionellt har man jobbat med analys, handlingsplan och genomförande som en sekvens som tar lång tid från beslut till genomförande. Det fungerar dåligt i dagens komplexa och snabbrörliga organisationer och leder till projekt med låg effekt på systemnivå.

Metoden The Sonder Way 

Vi har sammanfattat vårt angreppssätt i det vi kallar The Sonder Way:

  1. Ett strukturerat arbetssätt med ett agilt mindset.
  2. Hypotesdrivet arbete. Vi formar hypoteser som vi utforskar och testar.
  3. Ett inkluderande arbetssätt där vi engagerar både chefer och medarbetare.
  4. Ett holistiskt synsätt. Vi försöker förstå organisationens helhet och kontext.
  5. Ledningens engagemang. Vi arbetar nära ledning och uppdragsägare.

Samhällsviktiga verksamheter kräver särskild kompetens

Läs gärna mer om Sonder Way och Sonder Transformation Canvas. Våra erfarenheter har formats av att vi sedan länge samarbetar med samhällsviktiga verksamheter som statliga myndigheter, banker och energibolag.

En gemensam nämnare för samhällsviktiga verksamheter är att de måste efterleva regelverk som blir allt mer omfattande och snåriga. Samtidigt behöver de genomföra stora och snabba förändringar på grund av omvärldsutvecklingen. Att både vara stabil med en hög nivå av compliance och samtidigt vara agil och snabbrörlig är extremt svårt. Därför kräver den ekvationen sin särskilda kompetens.

 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!