Blogg

När mjuka frågor blev hårdvaluta …

När jag häromdagen skulle se över min konsultprofil inför en upphandling kunde jag konstatera att jag har jobbat länge som managementkonsult. Närmare bestämt 28 år.

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

När jag häromdagen skulle se över min konsultprofil inför en upphandling kunde jag konstatera att jag har jobbat länge som managementkonsult. Närmare bestämt 28 år. När jag tänker tillbaka till vad jag har varit med om under dessa år så är det en fantastisk källa att hämta inspiration ifrån!

De som känner mig vet att jag inte kommer att påstå ”att det var bättre förr”. Utveckling och nyfikenhet är min drivkraft och kommer så alltid  så att vara. När jag tänker tillbaka är det istället en förundran över hur utveckling över tid kan te sig, som upptar mina reflektioner. En del saker tenderar att plötsligt uppstå, blomma friskt och sen falla till glömska för att sen en dag dyka upp i en delvis ny form och med helt andra förutsättningar. Andra områden finns där hela tiden men innehållet och förväntningarna skiftar under årens lopp.

Förändring består av både nytt och gammalt

Ett sådant område är ledarskap. Det har funnits och finns otroligt mycket tyckt och skrivet inom området. Ledarskap kopplas ihop med en rad olika benämningar – coachande, situationsanpassat, kommunicerande, värderingsdrivet, digitaliserande, hållbart, autentiskt, transformerande etc. Den gemensamma nämnaren bland dessa är att de fokuserar på människor och förändring.

Om vi tittar på de ledarroller som finns idag i många organisationer så är förväntningarna på dessa något annat – att vara expert inom verksamhetens sakområden, att ha fokus på lönsamhet/kostnadseffektivitet, att samla ihop och fördela i vardagen. Här lyser de mjuka frågorna ofta med sin frånvaro, och även om de dyker upp på agendan så får de inte riktigt samma plats eller tyngd i dialogen bland ledare. Förrän nu!

Mjuka frågor är här för att stanna

Något håller på att hända. Något riktigt bra. För i allt fler organisationer så börjar insikten om ett annat ledarskap ta ordentlig form. Många känner av den komplexa värld vi lever i och märker alltmer av att gamla recept och tidigare lösningar inte fungerar lika bra. Det är andra saker – saker som vi inte har behövt tänka på tidigare – som behövs nu. Ofta t o m sådant som vi kanske inte har trott eller tyckt vara viktigt för att bedriva verksamheter framgångsrikt.

Det är de där mjuka frågorna som vi har pratat så länge om som nu börjar få ta plats. För mig som har varit med ett tag handlar det om att det riktiga ledarskapet börjar få fäste på allvar. Ett ledarskap som handlar om att se människor, hjälpa dem att växa, hantera utmaningar som kommer i deras väg och låta dem ta ägarskap i frågor de är mer än kapabla att fatta beslut om (för visst är det väl därför vi anställer kompetenta människor i våra organisationer?).

Andra förmågor viktigare nu än tidigare i ledarskapet

För det ledarskapet behövs förmågor som självinsikt, förståelse för hur vi människor fungerar och förmåga att finnas där för de människor man leder och samarbetar med – inte som expert eller huvudansvarig, utan som en ledare med människor i fokus. Jag kan se detta också uttryckas alltmer i olika TED-talks, youtube-klipp, bloggar, böcker, forskningsrapporter och artiklar.

Det är på tiden – för vi behöver mänskliga organisationer så att vi kan jobba och utvecklas länge. Det gynnar både oss och vårt samhälle.

I mina ögon är de mjuka frågorna vår tids hårdvaluta!

 

Vill du veta mer om hur vi på Sonder ser på ledarskap! Ladda ner vårt whitepaper!

”Ett nytt sätt att leda och organisera”

I detta whitepaper beskriver vi ett antal olika områden där vi tror att vi behöver förändra våra synsätt och perspektiv. Det handlar i grunden om hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Vi hoppas detta whitepaper kan inspirera och utmana, och ser fram emot givande samtal om framtidens organisation!

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!