Blogg

Omvärldstrenderna som påverkar hur vi leder och organiserar

Det är mycket prat om trender. Om hur de påverkar och förändrar våra samhällen och vårt sätt att leva och förhålla oss till varandra och /../

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation, Riktning

Det är mycket prat om trender. Om hur de påverkar och förändrar våra samhällen och vårt sätt att leva och förhålla oss till varandra och vår omvärld. Och om med vilken kraft de dyker upp, och får genomslag på sätt som vi inte riktigt kan ta till oss.

På Sonder funderar vi mycket på hur de förändringar som vi ser i samhället behöver påverka hur vi ser på management – dvs hur vi leder, styr, utvecklar och agerar i våra företag och organisationer. Vi ser att några trender har större påverkan på detta än andra.

Digitaliseringen driver och påverkar mest

Det fenomen i samhället som utan tvekan har störst påverkan på hur vi behöver verka i våra organisationer är digitaliseringen. Allt större delar av ett företags verksamhet, strukturer, relationer och processer påverkas och blir mer digitala. Exemplen är många där vi idag förväntas interagera och arbeta digitalt. Här kan vi se många företag har kommit en bra bit på vägen vad gäller att utveckla ett mer digitalt värdeerbjudande – där tjänsten och relationen med kunden är digital. (Däremot har finns mycket kvar att göra vad gäller den egna verksamhetsmodellen…)

Informationstransparens

Genom att information blivit så mycket mer tillgänglig har digitaliseringen också bidragit till att förändra relationen och balansen mellan företag och kund, mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och anställd. Det informationsövertag som den förre tidigare hade finns inte längre, och ställer krav på både bemötande och värdeskapande.

En svårstoppad globalisering

Den digitala utvecklingen har drivit på globaliseringen, och världen har plötsligt kommit så mycket närmare. Allt fler behöver förhålla sig till en ny kontext, med både nya möjligheter och utmaningar när en global marknad blir tillgänglig. Och även om vi ser en politisk anti-globalisering idag, så är nog marknaden svårstoppad.

De kollektiva individualisterna

En annan ”populär” trend som vi ser stärks av digitaliseringen, och som ställer stora krav på hur vi leder och agerar i organisationer är nya generationers önskan om självförverkliganden och autonomi. Oavsett vad vi kallar generationerna så kan vi konstatera att de är individualister, men också starka kollektivister som vill göra gott, påverka och dela värderingar. De har all världens kunskap tillgänglig i byxfickan, och är vana vid att kunna påverka snabbt och vad och vem som helst.

Förändring har förändrats

Digitaliseringen har också påverkat karaktären på hur förändring sker. Managementgurun Gary Hamel har uttryckt det som att ”change has change”. Istället för att något smyger sig på och sedan etableras enligt någon form av ”normalkurva”, så ser vi hur genomslagskraften multipliceras och förändringen blir exponentiell.

Allt leder till en ökad komplexitet och förändringstakt

Sammantaget ser vi att dessa olika fenomen som inte minst digitaliseringen drivit fram påverkar komplexiteten och förändringstakten i samhället. Sambanden är inte längre linjära och förändringar har allt oftare hänt innan vi ens hunnit få span på dem. Vi befinner oss i ett läge där vi allt mer sällan kan förutsäga vad som kommer att ske, och där det är omöjligt för någon enskild att ha kontroll.

Trots detta är många av våra managementmodeller och synsätt i organisationer byggda just på den logiken – predict and control. Vi är övertygade om att vi behöver utmana detta, och hitta nya sätt att leda och organisera.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!