Blogg

Uppdrag att analysera en rörlig omvärld

Vår kollega Mathias berättar om ett uppdrag där han tog sig an att analysera en föränderlig omvärld.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Finns det en bättre känsla än när man har flow på jobbet? Jag har precis avslutat ett uppdrag där jag ofta hamnade i detta goa tillstånd där allt bara flyter på. Mycket ska klaffa för att man ska hitta flow och nå goda resultat. I just det här fallet tror jag en del av förklaringen ligger i att den process vi skapade för vår omvärldsanalys gav rätt förutsättningar. Här kommer därför min topplista över saker som jag tycker vi gjorde bra på vägen.

Tidig involvering utifrån

Vi etablerade en primär arbetsgrupp som drev analysarbetet, men sökte kontinuerligt input och inspiration från andra. Ibland utvidgade vi arbetsgruppen tillfälligt, eller prövade några av våra hypoteser och delresultat på personer vi träffade.

Ett par veckor in i projektet anordnade vi ett rundabordssamtal med ett tiotal deltagare från branscher och organisationer som på olika sätt berördes av de förändringsdrivkrafter som vi identifierat så långt i arbetet. Vi valde att hålla samtalet så tidigt som möjligt för att låta det vara utforskande – inte för att bekräfta en redan färdig analys.

Tack vare inputen utifrån sparade vi in på tid och fick samtidigt betalt i analysdjup – det blev tydligt vilka områden som vi behövde fördjupa oss i, och vilka vi hade analyserat tillräckligt.

Lagom styrande strukturer

Man kommer inte ifrån att stora omvärldsanalyser innebär bearbetning av stora mängder information. Vi skapade en enkel struktur för vårt arbete som innebar att vi kunde gå igenom mycket utan att tappa vår gemensamma helhetsbild. Strukturen var bra balanserad i att vara lika delar styrande och tillåtande. Ibland tvingade den oss att gå vidare från diskussioner, men tillät också fördjupningar när det verkligen behövdes.

Sex enkla veckosprintar

I vår research utgick vi från PESTEL-modellen och arbetade i veckosprintar, en per område. Vi började med området politik (P) och startade med en kartläggande övning för att identifiera sprintens analysområden. Varje medlem i arbetsgruppen tilldelades analysområden att fördjupa sig i. Var och en av sprintarna avslutades med en presentation av de förändringsdrivkrafter som identifierats under veckans research- och analysarbete.

Förändringsdrivkrafter koncentrerades i teman

För att göra vår omvärldsanalys tillgänglig och förståelig grupperade och beskrev vi våra identifierade förändringsdrivkrafter i olika teman. Först när vi hade skapat dessa teman hade vi en omvärldsanalys som var möjlig att ta till sig och arbeta med, både för oss i arbetsgruppen och för uppdragsgivaren.

Omfamnande av osäkerheter

I omvärldsanalysarbeten behöver man balansera mellan vad man kan säga med någon form av säkerhet och inte. Det här arbetet var inget undantag – vi brottades med ett antal svårdefinierade utvecklingar och drivkrafter. Vi ville undvika att fastna i vad som kändes som omöjliga och inte minst onödiga vägval och valde därför att istället nyttja osäkerheterna som verktyg. Här hade vi utvecklingar som skulle kunna inträffa eller inte, men vad skulle de oavsett vilket innebära för uppdragsgivarens strategi och omvärld? När vi vred och vände på dessa, i arbetsgruppen och tillsammans med uppdragsgivaren, fick vi till det djup och den dynamik som en riktigt bra analys behöver.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!