Blogg

Vi bygger Sonder tillsammans

När du arbetar på Sonder är du förstås konsult, men du är också med och driver företaget och utvecklar dess strukturer och erbjudande. Här kan /../

Skriven av
Datum
Kategori
Sonder

När du arbetar på Sonder är du förstås konsult, men du är också med och driver företaget och utvecklar dess strukturer och erbjudande. Här kan du läsa mer om vad det kan innebära att vara managementkonsult på Sonder.

Sonder drivs och utvecklas av oss som jobbar här

När du arbetar som konsult på Sonder är du också med och driver och utvecklar företaget. Tillsammans bemannar vi de roller som behövs, fattar de beslut som behöver fattas och utvecklar företaget i den riktning vi tror på.

För att detta ska vara möjligt är några saker extra viktiga. En viktig grund är att alla tar ansvar för sin egen utveckling. Du förväntas reflektera över hur du vill och behöver utvecklas för att kunna bidra till din egen utveckling som konsult och till företagets utveckling. Som stöd för detta har vi utvecklingssamtal med varandra (du frågar den person som passar dig bäst att prata med givet det område du vill prata om) men givetvis kan du fråga och reflektera med vem du vill, när du behöver.

Roller och forum som stöd för beslutsfattande

Vi praktiserar självledarskap och har inga chefer. Alla fattar de beslut som de behöver i sitt dagliga arbete och tar råd av de personer de behöver för att fatta välgrundade beslut. En bra regel vi använder oss av är att fråga någon som påverkas och någon som kan mycket om området.

Vi har roller och forum som stöd för vårt beslutsfattande. Våra roller utgår från vilka ansvarsområden vi behöver i den dagliga driften av vårt företag. Rollerna är dock flexibla över tid, behöver vi dem inte eller behöver vi ändra innebörden av dem, så gör vi det. Exempel på roller vi har är rekryteringsansvarig, anbudsansvarig eller redaktionsansvarig. Inom dessa roller fattar personen de beslut som krävs för sitt ansvarsområde.

Transparens och tillit förutsättningar

För att vi ska kunna utveckla företaget på bästa sätt behöver vi ha tillgång till så mycket kapacitet och kreativitet som möjligt från oss alla som arbetar på Sonder. Det kräver att vi på riktigt har tillit till att alla kollegor kan och vill ta ansvar och initiativ för företagets bästa. Vi måste tro att alla är kompetenta och kloka nog agera för företagets bästa, och vi måste kontinuerligt reflektera över om vi agerar i enlighet med detta.

En annan viktig förutsättning är transparens. Alla måste få plats att vara som de är, i alla lägen. Men även all information som finns om företaget behöver vara transparent för alla. Det gäller finansiell information så väl som löner och strategier. Detta utifrån den enkla anledningen att om vi inte har tillgång till all information – hur kan vi fatta välinformerade och väl förankrade beslut?

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!