Blogg

Visa riktning genom misstag

Alla kommer ibland att falla tillbaka i invanda beteenden, för det gör vi i förändring. Det fina i kråksången är att misstagen kan bli en egen framgångsfaktor, ett gott exempel på det nya ledarskapet.

Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Ledarskap

Det finns några gemensamma nämnare hos alla kunder och företag jag möter. De har växt fram under de senaste åren och snabbt ersatt tidigare, lika gemensamma nämnare. De nya strategierna handlar om en strävan efter kundcentrering, samspel och självledarskap. Tillit, anpassningsförmåga och snabbrörlighet. Ansvar för helheten och ledarskap hos alla i organisationen. Du känner säkert igen det, kanske är du själv ledare i en sådan förändringsresa?

Agera förebild i förändringen

Att leda i förändring har alltid varit en utmaning, om än en rolig sådan. Och alltid lärorik, vilket har byggt en etablerad kunskap och erfarenhet. Många är vana att leda i stora förändringar, exempelvis en omorganisation eller ett digitaliseringsprogram. Det gäller att visa riktning och agera goda exempel, ha koll på förändringskurvor och kommunikation. Berätta berättelsen och vara en förebild i den. Det här kan ni. Men när förändringen innebär ett avgörande skifte i både ledarskap och ledningsarbete, hur blir det då? Kan vi då förvänta oss att cheferna ska ha svar och agera förebilder redan från starten, gärna som ett enat kollektiv?

Alla kommer att göra misstag

Som vanligt i komplexa frågor är nog svaret både ja och nej. På många ställen är det inte längre en fråga om vi vill och behöver ta en ny riktning – utan hur. Jag tror att dagens ledare har ganska lätt att ställa sig bakom en målbild som bygger på ett annat ledarskap. Det svåra är kanske transparensen kring att inte vara där ännu, i vissa fall till och med insikten. För det är ett skifte som är stort men inte på något sätt svartvitt. Det är inte enkelt att i varje given situation veta hur man nu ska agera. Och alla kommer ibland att falla tillbaka i invanda beteenden, för det gör vi i förändring.

Kraftfull och modig transparens

Det fina i kråksången är att misstagen kan bli en egen framgångsfaktor, ett gott exempel på det nya ledarskapet. För vad är det nya? En viktig del är att hela tiden visa riktning, coacha och skapa förutsättningar, visst. Men andra viktiga delar är att stå för transparens och ständig utveckling, även på ett mellanmänskligt plan. Den nya ledaren kan aldrig vara vare sig allvetande eller färdig. Att stå på förändringsbarrikaden och berätta om sina misstag och vad man lärt sig av dem är därför både kraftfullt, väldigt modigt och ett klockrent exempel på just det nya. Det är precis som vi brukar säga om annan förändring: Fail fast, och lär tillsammans av misstagen!

Denna blogg har även blivit publicerad som krönika i Kvalitetsmagasinet nr 1 2020.  Tidningen vänder sig till dig som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!