Blogg

Yinledare hjälper andra att leda sig själva 

Det är en ledarstil som handlar om att skapa utrymme för medarbetare att ta egna initiativ och glänsa, eller som vi gillar att säga inom Sonder: att utöva självledarskap. 

Yinledarskap
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

I den urgamla kinesiska vishetsläran Taoism är Yin och Yang två principer som måste vara i balans för att harmoni ska uppstå. Yang står för det manliga, ljusa och aktiva, medan Yin står för det kvinnliga, mörka och passiva. Dessa principer balanserar livskraften Qi och skapar ordning i världsalltet. De kan också ses som metaforer för två olika ledarstilar som behöver balanseras för att frigöra organisationens kraft.

Yangledarskap

När vi talar om ledare och ledarskap så går tankarna hos de flesta till en ledarstil som bäst kan beskrivas som Yang. Ledare ska vara aktiva, starka, positiva och manliga snarare än kvinnliga. Riktiga ledare går först i striden och inspirerar sitt manskap till stordåd. De tar initiativen och leder sin flock mot visionära mål. 

Yinledarskap

Yinledarskap är något annat. Det är en ledarstil som handlar om att skapa utrymme för medarbetare att ta egna initiativ och glänsa, eller som vi gillar att säga inom Sonder: att utöva självledarskap. Ledaren utövar ledarskap genom att lyssna in var medarbetarna befinner sig och undviker att ta initiativ där det finns en möjlighet för medarbetare att kliva in och växa genom att själva ta rollen som ledare. Yinledarskap är en coachande och teamorienterad ledarstil där ledaren ser sig själv som en del av teamet. 

Ledarstil i en komplex värld

I en komplex, snabbrörlig och delvis kaotisk värld har Yangledarstilens svagheter blivit allt mer synliga. Exempel på det är hur chefer ställs inför omöjliga förväntningar på att vara tydliga och ge svar på frågor som de inte har svaren på. Gallups globala undersökningar över medarbetarengagemang visar att engagemanget är förskräckande lågt och att många medarbetare är ”aktivt oengagerade”. 

Yinledarskap –  en ledarstil som skapar utrymme för andra att agera

De som blir chefer blir det ofta utifrån att de är tydliga Yangledare: de är aktiva, engagerade och ses som doers. Det funkar bra för att leda sig själv och när man har direkt och personlig kontroll över arbetsuppgifterna. Men när en ledare stiger i graderna och behöver göra jobbet genom andra så behöver ledarstilen ombalanseras mot mer av Yinledarskap, dvs en ledarstil som skapar utrymme för andra att agera. Den transformationen kräver självkännedom och en insikt om att den ledarstil som varit så framgångsrik hittills inte räcker hela vägen fram. 

Tre punkter för att utveckla yinledarskapet

För att utveckla Yinledarskapet inom organisationen finns det flera saker att jobba med: 

  • Bredda synen på vilka profiler ni söker till första linjens chefer och till traineeprogram. Satsa inte bara på de som visar högst personlig arbetskapacitet, karisma och självförtroende, utan även på sådana som är inlyssnande och kreativa, som kan vara talanger inom Yinledarskap. 
  • Följ upp hur ledare coachar och involverar medarbetare i beslutsfattande och ledning av verksamheten. Uppmuntra ett lyssnande ledarskap där coachning inte blir en omskrivning för att tala om hur saker ska göras, utan genuint handlar om att serva och hjälpa andra att leda sig själva. 
  • Jobba med teamutveckling och psykologisk trygghet för att skapa en miljö som uppmuntrar självledarskap, öppenhet och inkludering av alla perspektiv. Inte bara genom ledarskapskurser utan framför allt som något som praktiseras på möten och i teamen.

En ledare är som bäst då folket knappt känner till hans existens

Som Taoismens store filosof Lao Tse lär ha sagt: En ledare är som bäst då folket knappt känner till hans existens, när hans arbete är utfört, hans mål uppnått, kommer de säga: vi gjorde det själva. 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!