Förändring

När ni behöver kraftsamla för förnyelse

Förändringsarbete är ingen linjär process som kan planeras och styras i detalj. I grunden handlar det om att få människor att bestämma sig för att se och göra något på ett annat sätt. Vi bidrar när ni behöver kraftsamla för förnyelse och skapa insikt, engagemang och ägarskap för förändring ute i verksamheten. För det är ju där den måste ske, förändringen alltså.

Förändringens tid är nu

När förändringstakten i omvärlden ökar snabbt och komplexiteten likaså, minskar utrymmet att genomföra stora projekt som suger kraft från organisationen. Vi är övertygade om att framgångsrikt förändringsarbete bygger på en idé om i vilken riktning man vill gå och sedan genomförs som stegvisa förändringar som skapar kundvärde i varje steg. En del i detta är att se att förändringsarbete inte är något som ska leda fram till något annat – sen. Utan att det snarare handlar om att pröva sig fram och våga agera utifrån nya insikter – nu.

En agil förändringsledning

Vi försöker minimera användning av traditionella projektmodeller och den kontrollapparat som följer med dessa. Istället bygger vi upp en förändringsledning tillsammans med er som fungerar mer som en sambandscentral för förändringsarbetet. Vars viktigaste uppgift är att kommunicera och möjliggöra dialog, och ge stöd till de team som jobbar med utvecklingen.

Inledningsvis kan förändringsledningen jobba mer operativt med att skapa en plattform för förändringsarbetet. Det kan handla om att beskriva vad ni vill åstadkomma, engagera nyckelpersoner i arbetet och etablera former för samverkan. Det dock viktigt att tidigt låta verksamheten ta ägarskap för sitt förändringsarbete.

Kanske kan ert förändringsarbete vara ett tillfälle att pröva nytt sätt att leda och organisera – med ökad grad av självstyrande team och en mer dynamisk organisation?

Läs mer

Hör gärna av dig