Strategiarbete i en föränderlig värld

Vårt samarbete med Halmstad Energi och miljö

Halmstad Energi och miljö (HEM) förser över 45 000 kunder i Halmstad med olika tjänster inom avfallshantering och energi. Bolaget har cirka 260 medarbetare uppdelade på fyra verksamhetsområden. HEM ägs till 100 % av Halmstads kommun.

Sonder arbetade under december 2019 till maj 2020 med att utveckla HEMs strategi i samverkan med ledningsgruppen. Arbetet genomfördes enligt Sonders koncept för strategiarbete, med strategier i form av ställningstaganden och prioriteringar, snarare än detaljerade planer och milstolpar. Det var en utmanande tid med Covid -19-pandemin som slog till under våren och gjorde att delar av strategiarbetet fick genomföras på distans.

Monica Karlsson är VD för HEM och ger sin syn på strategiprocessen och samarbetet med Sonder.

Vad var era utmaningar?

Vi hade haft ett strukturerat strategiarbete sedan 8 år. Både när det gäller struktur och arbetssätt. Men vi fastnade i vår egen metod. Vi ville ha mer energi in i strategiarbetet. Få nya infallsvinklar och inte vara så traditionella. Vi ville ha ett nytänk.

Varför valde ni Sonder?

Vi tyckte att ni förstod vad vi ville ha. Inte ett traditionellt upplägg med tung analys där konsultbolaget gör stora delar av strategiarbetet. Vi ville att konsulten skulle facilitera vår process och hjälpa oss som ledningsgrupp att bli bra på strategiarbete. Vi tyckte att Sonder hade intressanta verktyg: ”Open Space”, dialogdukar med mera, som gjorde oss nyfikna. Det var ett bra upplägg där vi själva fick ta stort ansvar för innehåll och leveranser men under ledning och facilitering av er.

Hur har du upplevt samarbetet?

Det kändes nära och engagerat. Jag upplevde att ni som konsulter tyckte det var kul att vi gick utanför våra vanliga spår. Det var ett nytänk kring en sådan traditionell övning som strategiarbete ofta blir. Detta var ett annat angreppsätt – inte så inboxat. Med det fanns en tydlig röd tråd – man visste vad man skulle komma fram till. ”Strategi i en föränderlig värld” var spännande!

Vi fick bra skjuts i arbetet via de strategiträffar vi genomförde med alla ledare i bolaget. I efterhand tänker jag att vi hade velat ha ännu mer hjälp med den interna processen. Den breda förankringen bidrog till att hela organisationen idag är medveten om strategiprocessen och själva känner ägarskap.

Vad tycker du att samarbetet har bidragit till i organisationen?

En känsla av delaktighet i ganska svåra frågor. Att vi har bjudit in och blivit mer öppna. Strategiprocessen har bidragit till att strategin inte bara är vackra ord.

Har du saknat den traditionella analysen?

Nej det har jag inte. Det var absolut tillräckligt att jobba med hypoteser om framtiden.

Hur påverkade pandemin och att delar av processen fick genomföras digitalt?

Det hade varit bättre att träffas fysiskt men under omständigheterna rätt okej. Alla försökte verkligen bidra till att det skulle funka ändå. Jag ger de digitala mötena en trea på en femgradig skala.

Ladda gärna guiden!

Strategier i en föränderlig värld som handlar om ett nytt sätt att se på och jobba med strategi. I guiden beskriver vi vilka förhållningssätt som vi ser är viktiga och hur ni kan ta er an centrala moment i ert strategiarbete.

Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja!

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig