Organisering av stödverksamheten

Vårt samarbete med Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet är en myndighet under Utrikesdepartementet vars uppgift är att främja och bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt stärka samarbete mellan nordiska och afrikanska forskare.

Sonder har tillsammans med NAI kartlagt myndighetens behov av stödverksamhet och tagit fram rekommendationer för hur verksamheten kan organiseras för att öka effektiviteten. Här intervjuar vi Tania Berger, chef för Administration och Forskningsstöd.

Vad var era utmaningar?

Vi upplevde att vårt verksamhetsstöd skulle kunna utföras på ett mer effektivt sätt. Vi ville därför genomföra en genomlysning av våra stödfunktioner och administration för att hitta en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vi ville t ex se över stödverksamhetens kompetensbehov och utvärdera de olika rollerna för att bättre kunna möta verksamhetens behov.

Varför valde ni Sonder?

Vi valde Sonder för att ert upplägg passade oss bra. Det var lagom ambitiöst i jämförelse med andra konsultbolags förslag. Metoden och tillvägagångssättet låg i linje med vad vi efterfrågade. Dessutom var det ett kostnadseffektivt upplägg.

Hur upplevde du samarbetet?

Det har funkat väldigt bra och över förväntan. Om jag jämför med tidigare konsulter för andra uppdrag så har det fungerat betydligt bättre. Konsulterna från Sonder förstod snabbt vår verksamhet och våra behov. De var väldigt kunniga och hade erfarenheter från liknande uppdrag vilket gjorde att de snabbt såg förbättringsmöjligheter hos oss. Dessutom var båda konsulterna väldigt duktiga på engelska vilket underlättade och bidrog till att samtal och diskussioner genomfördes på ett utmärkt sätt.

Vi är väldigt nöjda och detta konsultuppdrag sticker ut som ett av de mest positiva uppdragen hittills såväl samarbets- som resultatmässigt.

Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Jag kan inte komma på något under arbetets gång som kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt. Det kändes som ett väldigt effektivt upplägg med regelbundna avstämningar via Skype. Kommunikationen mellan oss på NAI och Sonders konsulter flöt på alldeles utmärkt och vi fick snabb återkoppling på våra frågor och kommentarer. Även våra möten kändes effektiva och bra.

Vad bidrog vårt samarbete till?

Det har varit väldigt värdefullt att få ett utifrån perspektiv och tydlig extern expertis på vad vi kan förändra för att förbättra verksamheten. Med hjälp av konsulterna från Sonder kunde vi ha andra diskussioner och fick hjälp med att ompröva gamla sanningar och utmana förutfattade meningar. Vi fick också inspel och förslag på hur man t ex kan anpassa hr-funktionen utifrån behov i verksamheten och inte nödvändigtvis ha samma struktur för allt.

Den slutrapport med rekommendationer som Sonder tog fram har vi inom NAI fattat beslut om och kommer att införa åtgärderna i olika steg. Slutrapporten är ett viktigt stöd och hjälp när vi ska implementera förändringarna.

Kan du tänka dig att jobba med oss igen?

Ja det skulle jag absolut kunna tänka mig. Expertisen var mitt i prick. Precis vad vi var ute efter. Väldigt kunniga och det kändes att konsulterna gjort liknande analyser tidigare.

Skulle du rekommendera andra att jobba med Sonder?

Det skulle jag absolut kunna göra.

 

 

 

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig