Organisation med uppdrag att minska fattigdom

Vårt samarbete med Sida

Sida är en statlig myndighet med riksdagens och regeringens uppdrag att minska fattigdomen i världen. Detta göra man genom att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, bidra till reformsamarbetet i Östeuropa och förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Sonder jobbade tillsammans med Sida för att utveckla en anpassad organisation och en samlad syn på stödverksamheten inom myndigheten – med syftet att stärka kärnverksamheten och genomförandet av Sveriges strategier för utvecklingssamarbete. Här intervjuar vi Maria Tegborg tf avdelningschef för HR och kommunikation och den som var ansvarig för uppdraget.

Vad var era utmaningar?

Vi behövde få de olika delarna inom stödverksamheten att samverka, vi var inte tillräckligt synkade. Samtidigt fanns ett behov av att lyfta blicken och få en helhetssyn, och bli mer relevanta för den verksamhet som vi ska stödja.

Varför valde ni Sonder?

Den personliga touchen. Att inte komma med färdiga modeller, utan snarare lyssna och sedan anpassa stödet till oss utifrån er kompetens och erfarenhet från andra organisationer. Vi kände tidigt att ert angreppssätt byggde på dialog. Det gjorde att vi fick möjlighet att spegla oss själva mot teorier och andra organisationer. Vi fick syn på oss själva utifrån – det var lärorikt.

Hur upplevde du samarbetet?

Väldigt bra, det märks att samarbete är det som är viktigast för er. Ni vill inte vara en extern konsult som bara kommer in. Ni vill göra det här tillsammans med oss. Göra resan tillsammans, hand i hand. Ni var också väldigt noggranna med att era förslag skulle vara realistiska och möjliga för oss. Och det bygger ju på samarbete och dialog.

Samarbetet med er var lätt, enkelt och snabbt. Och roligt!

Vad bidrog vårt samarbete till Sida?

Ni hjälpte oss med vår utmaning. Vi jobbar nu i en ny organisation som vi står bakom och känner oss stolta över, och som vi självklart ska fortsätta att utveckla. Och organisationen är vår, inte er. Den kontinuerliga dialogen med er under uppdraget hjälpte oss att förstå vad som är möjligt, vad som är rimligt och vad som kan fungera hos oss. Ni pekade på vägval, visade hur man kan resonera och vi fick möjlighet att ta ställning.

Kan du tänka dig att jobba med oss igen?

Ja absolut, och det vet jag att vi är många som tycker. Sonder har bred palett av kompetenser som kan möta upp olika typer av behov.

Vad är grejen med Sonder?

Ni är lagom modiga och häftiga på något sätt. Ni har koll på forskning och trender inom organisationsutveckling, och ni är generösa med er kunskap och era tankar om framtidens organisationer.

Och ni är samtidigt väldigt innovativa själva. Att ni lever som ni lär ger jättemycket värde när ni pratar om utveckling av organisationer. Sedan kan vi inte följa er, och komma lika långt. Men ni brukar ni ju också säga ”ni behöver inte komma hela vägen, men pröva. Det här steget är bra för er.”.

Jo, en sak till. Det märks att ni trivs med ert jobb. Alla är stolta och tycker att det är kul!

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig