Blogg

Är du en ledare i mellanrummen?

En flora av nya ledarroller har växt fram, ofta för att leda verksamheten i de gråzoner som finns mellan stuprören – i de organisatoriska mellanrummen.

Chef i mellanrummen
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

Orden ledare och ledarskap associeras med chefer och chefsskap, och därmed ansvar för en uttalad del av organisationen. Men idag utövas ledarskap av så många personer som inte har en traditionell chefsroll. En flora av nya ledarroller har växt fram, ofta för att leda verksamheten i de gråzoner som finns mellan stuprören – i de organisatoriska mellanrummen.

Här är några av de mellanrumsliga ledarrollerna

Projektledaren är antagligen den mest etablerade av mellanrummens ledarroller. Hen leder en tillfällig organisation som skapats för att hantera behov av utveckling som går över avdelningsgränserna inom linjeorganisationen.

En nyare roll som hänger ihop med projekt är Förändringsledaren som jobbar i glappet mellan projektet och linjeorganisationen, för att bidra till att det som projektet levererar får effekt i verksamheten. Förändringsledaren kan ibland kallas Intraprenör, vilket betonar att det handlar om att utveckla nytt och att införa ett mått av entreprenörsskap inom en förvaltningsorganisation.

Hållbarhetschef, verksamhetsutvecklingschef, Head of Culture med flera chefstitlar är också exempel på mellanrumsliga ledarroller som sällan är traditionella chefsroller utan snarare inspiratörer och metodspecialister. Inom offentlig sektor finns specialvarianten Strateg som jobbar i mellanrummet mellan den politiska ledningen och förvaltningarna.

Det senaste tillskottet till de mellanrumsliga ledarrollerna är olika coachroller – agila coacher, HR-coacher, hållbarhetscoacher, kvalitetscoacher med flera.

Kanske kommer vi snart att sluta prata om mellanchefer och istället prata lika naturligt om mellanrumschefer? Med allt färre stuprör att hålla fast i kommer vi alla snart att främst vara chefer över oss själva. Och som människor är vi specialister på att hantera mellanrummen mellan privatliv och yrkesliv, fast det forskarna kallar organisatoriskt mellanrum kallar vi livspussel.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!