Blogg

Bör HR få en ny betydelse?

Samspel mellan människor är en nyckel i framtidens organisationer. Om HR är kraften för att stärka relationer mellan människor kanske vi ska ändra från human resources till human relations?

Organisationsutveckling
Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Samspel mellan människor är en nyckel i framtidens organisationer. Om HR är kraften för att stärka relationer mellan människor kanske vi ska ändra från human resources till human relations?

 

Nya typer av organisationer växer fram

Det är riktigt att roligt att se att många företag nu skapar mer dynamiska och föränderliga organisationer där människor samlas i team som kan ta ansvar för sitt värdeskapande och samspel med andra. Tillit till människan, självledarskap, samspel, autonoma team, och integrerat lärande är centrala perspektiv i de nya sätt att leda och organisera som får allt större fäste. Det blir samtidigt tydligt att den styrning, syn på medarbetaren och de arbetssätt som vi varit vana vid utmanas.

Två viktiga uppdrag i transformationen

Alla vi som jobbar med eller inom HR har två viktiga uppdrag i den transformation som sker. Dels behöver vi våga utmana de synsätt och processer som präglat HR-arbetet historiskt och samtidigt behöver vi stödja organisationen att bygga nya förmågor.

Agila principer blir viktiga

Vi behöver ha mer tilltro till dialog och människor än dokument och processer. Och lämna ett ibland för ensidigt arbetsgivarperspektiv och sätta fokus på medarbetarupplevelsen och förenkla vardagen för alla som vill göra ett bra jobb. Vi kan inte längre eftersträva tydliga befattningsbeskrivningar och processgränssnitt, utan behöver istället bidra till att flera kan förhålla sig till komplexitet och använda dialogen att skapa klarhet. Varför inte utmana den årliga processen med centralt drivna medarbetarundersökningar och utvecklingsplaner som chefen ska ta ansvar för, och istället möjliggöra kontinuerlig feedback och stötta individer i att ta ansvar för sin egen utveckling.

HR som kraft för mänskliga organisationer

Jag tror att i princip alla ni som jobbar inom HR gör det för att ni är intresserade av människor. Vi behöver ert engagemang och er kompetens för att bygga förmågor som självinsikt, relationskompetens och reflektion hos alla i organisationen. Och främja ett ledarskap som handlar om att se människor, hjälpa dem att växa, låta dem ta ägarskap men stötta i utmaningar som kommer i deras väg.

Vi behöver helt enkelt HR som en verklig kraft för att få organisationer att forma sig efter människorna, istället för tvärtom.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!