Blogg

Generationsskillnader i självledande organisationer

Under de senaste åren har begreppet självledande organisationer fått stor uppmärksamhet. Det har sett som ett progressivt tillvägagångssätt för att främja innovation, medarbetarinflytande och organisatorisk /../

Generationsskillnader i självledande organisationer
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

Under de senaste åren har begreppet självledande organisationer fått stor uppmärksamhet. Det har sett som ett progressivt tillvägagångssätt för att främja innovation, medarbetarinflytande och organisatorisk effektivitet.

”Generationsskillnader i självledande organisationer – recept för framgång eller katastrof?”

Självledande organisationer arbetar i regel utifrån förutsättningen av distribuerat ledarskap och uppmuntrar individer på alla nivåer att ta ansvar för sitt arbete och fatta autonoma beslut. Dagens arbetskraft/arbetsliv kännetecknas av en blandning av generationer, var och en med sina unika behov, motivationer och arbetspreferenser. Kanske är det så att det även finns generationsskillnader för synen på självledarskap? Den äldre generationen ser självledarskapet som en naturlig utveckling till mer tillitsbaserad styrning, medan den yngre generationen ser självledarskap som ett verktyg för självförverkligande.

Annat som ofta tas upp i samband med självledande organisationer är att kraven på ledarskap både har ändrats och i viss mån ökat. Men vilket typ av ledarskap? Med generationer utvecklas och förändras ledarstilar och förväntningar. En ytterligare dimension i generationspusslet är därför ledarskap.

Tillgångar i dagens organisationer

Ett första steg i att bryta ner hur självledarskap och ledarskap påverkas av generationsskillnader är att identifiera vad mixen av generationer innebär för tillgångar i dagens organisationer.

Uppskatta generationsskillnader

Den naturliga mixen av generationer har dold potential som är viktig att få ut kraften i.

Samarbete och kunskapsdelning

Att kombinera äldre generationers expertis med yngre generationers tekniska kunnighet bidrar till effektivt samarbete och kunskapsöverföring.

Innovation och smidighet

Yngre generationer ger ofta nya perspektiv som i kombination med äldre generationers erfarenhet kan driva innovation.

Mentorskap och successionsplanering

Äldre generationer har klokskap som kan delas med yngre anställda genom exempelvis mentorskap i generationsöverskridande team.

”Så, hur vi får vi ut maximal potential i självledande organisationer? ”

Att framgångsrikt navigera generationsskillnader kan vara avgörande för självledande organisationer som strävar efter att maximera potentialen hos sin mångfaldiga arbetskraft.

De mer erfarna, ibland chefer, behöver hitta balansen/medelvägen mellan den traditionella chefsrollen och det coachande ledarskapet och våga leda med ramar och riktning.

Den yngre generationen behöver balansera strävandet efter självförverkligande med ett ansvar för helheten. Båda grupperna behöver vara beredda att ge och ta feedback där skillnaderna mellan generationen skapar skav för att tillsammans utvecklas och på så sätt odla ledarskapstalanger över generationer.

Kom ihåg!

Det finns ingen färdig lösning som man bara kan implementera, varje organisation behöver istället vara lyhörd just för sina förutsättningar, behov och önskningar.

 

Vill du veta mer om vad vi på Sonder arbetar med hos våra kunder så kika gärna in på vår hemsida under Tjänster eller hör av dig till mig eller någon av mina kollegor på  Sonder!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!