Blogg

Hanna vår nya VD – the Sonder way!

Att verkligen och på djupet förstå vårt system, våra förhållningssätt och vår point of view är alltså en förutsättning för att kunna vara en värdeskapande VD i Sonder. Och det gör Hanna som gjuten för uppgiften!

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Sonder

Från och med den första september är Hanna Melin Sonders nya VD, en nyhet som vi är både glada och stolta att dela med er.

En roll som förändrats radikalt

Många av er som känner oss känner också Magnus Öhman, som stannar i bolaget men efter femton (!) år i VD-rollen nu lämnar över stafettpinnen, en stafettpinne som under hans tid har förändrats radikalt. Då, för femton år sedan, var en VD hos Sonder ganska … vanlig, sett till ett mindre konsultbolag. Fullt beslutsmandat, i en fast ledningsgrupp som tog ansvar för det mesta – högt som lågt. Men en vårmorgon i april 2014 tog Magnus ordet inför en företagsdag på Hasseludden, och meddelade att ledningsgruppen nu upplöses. Under de år som gått efter det har deras ansvarstagande och mandat istället distribuerats, till oss som enskilda individer och som deltagare i flera olika och mer dynamiska ledningsteam. Även VD-rollen har därmed blivit en annan. Den har inte på något sätt försvunnit, men den har omformats.

Ansvar för en självstyrande helhet

Det uppdrag som Hanna nu tar sig an kan för en mer traditionell VD kanske uppfattas som avgränsat eller till och med snävt. Hon är visserligen firmatecknare och har ett ansvar enligt aktiebolagslagen, men inget eget eller överordnat beslutsmandat i verksamheten. Istället handlar ansvaret mycket om annat, sådant som andra VD:s vi träffar ofta skulle vilja lägga mer fokus på om de bara hade tiden. Att värna om organisationen och affären som helhet, och varje kollega som en avgörande del. Att fånga upp om något faller utanför det mer självstyrande system vi format och agera eller vara ett stöd i den situationen.  Det handlar också om att verka särskilt i företagets yttre gränsland, i relationen till styrelse och samarbetspartners.

Att verkligen och på djupet förstå vårt system, våra förhållningssätt och vår point of view är alltså en förutsättning för att kunna vara en värdeskapande VD i Sonder. Och det gör Hanna som gjuten för uppgiften!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!