Blogg

Organisera likt en druvklase

Organisationer har traditionellt sett växt och format sig på ett sätt som vi skulle kunna likna vid t.ex. en vattenmelon. Skalet är en sammanhållen och /../

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Organisationer har traditionellt sett växt och format sig på ett sätt som vi skulle kunna likna vid t.ex. en vattenmelon. Skalet är en sammanhållen och enhetlig gräns mot omvärlden som berör begränsade delar av verksamheten på insidan och kan relativt lätt styras och kontrolleras.

Nya organisatoriska gränser

Men i en globaliserad värld med ökad komplexitet behöver fler och fler verksamheter organisera sig mer likt en druvklase än en melon, där den optimala strukturen är den som istället maximerar antalet externa gränsytor och minimerar den overhead som behövs för att hantera dem.

När Ronald H Coase skrev sin klassiska artikel The Nature of the Firm 1937 förklarade han hur företag växer eller krymper beroende på kostnaderna för transaktioner över gränsytorna mellan aktörer. Så länge det är billigare att göra något själv än att betala någon annan så gör man det. Men så fort det kan göras billigare av någon annan så överväger vi att outsourca.

Dynamiska värdenätverk

[en-syftesdriven-natverkslogik style=””] I dagens digitala omvärld är denna frågeställning mer aktuell än någonsin. Transaktionskostnaderna för produktion och transport är låga i den globala ekonomin. Antalet gränsytor mot andra blir många och transaktionerna över gränserna behöver i ökande grad tas om hand med utvecklade samverkansmodeller.

När kunder inte enbart konsumerar varor och tjänster utan också i ökad grad bjuds in att vara med i utvecklingen av dessa; och när värdenätverk är mer och mer dynamiska med ett stort och varierat antal aktörer; och när produkter i ökad grad blir en plattform för både varor och tjänster – då är det möjligheten att hålla ihop helheten som blir viktigast. Vi behöver nya verktyg för att hantera alla de organisatoriska mellanrum och gränsytor som uppstår.

Tillit och transparens

Det handlar alltså om att bygga och underhålla en mängd olika relationer. Företag med företag, företag med myndigheter, företag och myndigheter med kunder och andra intressenter, arbetsgivare med anställda eller frilansande entreprenörer, medarbetare med medarbetare. Listan blir lång.

För att kunna hantera alla dessa relationer och kunna reagera på alla de signaler de orsakar behöver framtidens organisationer byggas kring mindre, lätt föränderliga team som kan snabbt fatta beslut och agera. En massa druvor helt enkelt! Tillit och transparens blir ledord i en flexibel och reaktionssnabb miljö som förstås fortsatt måste vara effektiv och uppfyller det syfte ägare och uppdragsgivare formulerat.

Hur ser vår organisation ut egentligen? Var drar vi gränserna? Och hur ser vi till att ha koll på relationer, transaktioner och kostnader? Coase artikel känns lika angelägen idag som när den skrevs på 30-talet, även om författaren säkert inte kunde ana omfattningen av frågorna i en digital värld.

 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!