Blogg

Självledarskapets triumfer – del 2

Vi på Sonder skriver och talar mycket om hur självledarskap kommer att prägla framtidens organisationer, och vi tror att det kommer att vara en av /../

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

Vi på Sonder skriver och talar mycket om hur självledarskap kommer att prägla framtidens organisationer, och vi tror att det kommer att vara en av grundstenarna för ledning och styrning i många branscher i framtiden. Men det finns de som säger att det inte är något nytt.

Självledarskap låter modernt och fräscht, men har i andra tider funnits i olika former. Många gånger har det inte blivit några bestående förändringar, kanske var helt enkelt tiden fel. Men en del av dessa initiativ har resulterat i ordentliga paradigmskiften, liknande det skifte jag tror många av oss står inför nu. I Självledarskapets triumfer del 2 kommer jag berätta om  IBM som genom sin utveckling av en persondator bidrog till att förändra hur vi arbetar och lever.

IBM 5150

Det här handlar om vårt idag självklara arbetsredskap datorn. IBM var på 60- och 70-talen den absolut ledande datortillverkaren i världen. Men vid den här tiden hade man börjat tappa marknadsandelar till DEC, HP, Wang och andra tillverkare av mindre och billigare alternativ till IBM:s stordatorer. I slutet på 1970-talet började man så inse att den växande industrin kring persondatorer kunde bli ytterligare ett hot mot bolagets marknadsandelar. Nya produkter som Apple II, Commodore PET och Tandy TRS-80 hade börjat sälja i tillräckligt stora volymer för att IBM skulle börja reagera. Omvärlden blev nu snabbt mer och mer komplex och utvecklingen gick fort.

Men IBM var en koloss med långa hierarkiska beslutsgångar. Någon uttryckte det som att beslutsvägarna var så långsamma på IBM att det ”tar minst nio månader att leverera en tom kartong”. En annan uttryckte när han hörde om idéerna på en persondator att ”IBM bringing out a personal computer would be like teaching an elephant to tap dance.”. Hursomhelst tog det på IBM normalt fem år från det en idé tog form till att produkten kunde levereras. Men nu hände något, och man lyckades få ut den helt nya IBM PC till marknaden på endast 13 månader!

Värdenätverk och självstyrande team

Vad som gjorde att IBM lyckades med detta var två saker. Först att man beslutade att inte bygga alla delar själv. Istället skapades ett värdenätverk med partners som tillhandahöll olika delar av maskinen. En av dessa partners var Microsoft, men det är en annan historia. Den andra anledningen till att man lyckades var att man bildade ett självstyrande team för att utveckla produkten. Viss central kontroll över kvalitet och annat fanns kvar, men i stort kunde det lilla och självständiga teamet fatta alla de beslut de behövda fatta för att uppnå sitt syfte – att etablera IBM på den växande persondatormarknaden. Resultatet blev en produkt som satte en helt ny standard: IBM-kompatibel. Dagens generation av Windowsbaserade datorer härrör i rakt nedstigande led från IBM:s första PC, och dagens snabbrörliga tech-företag har alla anammat självledarskap i olika former för att hänga med i utvecklingen.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!