Blogg

We trust you

Som så många andra jobbar jag numera hemifrån. I vanliga brukar jag försöka jobba hemma de dagar jag har som allra mest att göra. Att sitta själv i ett tyst hus hjälper mig både i min fokusering och produktivitet – och att dessutom slippa lägga tid på att transportera mig är en välkommen bonus. Det där tysta huset är dock ett minne blott. Dottern sitter med skoluppgifter vid köksbordet, och behöver hjälp med matten. Sonen spelar Minecraft på övervåningen, med all världens tillhörande ljudeffekter, medan maken sitter bredvid honom och försöker jobba.

Trust
Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Som så många andra jobbar jag numera hemifrån. I vanliga brukar jag försöka jobba hemma de dagar jag har som allra mest att göra. Att sitta själv i ett tyst hus hjälper mig både i min fokusering och produktivitet – och att dessutom slippa lägga tid på att transportera mig är en välkommen bonus. Det där tysta huset är dock ett minne blott. Dottern sitter med skoluppgifter vid köksbordet, och behöver hjälp med matten. Sonen spelar Minecraft på övervåningen, med all världens tillhörande ljudeffekter, medan maken sitter bredvid honom och försöker jobba.

Det är en prövningens tid, både i det lilla och det stora. Men om vi för en kort stund lägger bort de verkliga orosmomenten som sjukdom, antal vårdplatser och en osäker ekonomi, tänker jag på vad den nya världsordningen gör för vår tillit till varandra på jobbet. Och framförallt vilken möjlighet det nu är för oss att praktisera genuin tillit till varandra som kollegor.

Mina flöden svämmar över av tips på att få distansarbetet att fungera och hur man skapar kreativa digitala möten, men också av mer eller mindre bra exempel på hur företag och organisationer hanterar situationen av att faktiskt inte ha sina medarbetare på plats – och därmed också förlorar kontrollen över deras arbetsdagar.

I Corporate Rebels artikel ”The ultimate remote work policy” läser jag om två helt olika exempel på hur man kan hantera situationen. Det ena företaget försöker i möjligaste mån detaljstyra sina medarbetare på distans, medan det andra beskriver en organisation som helt och fullt utgår från tillit till sina medarbetares förmåga och vilja att göra det bästa för företaget – även i en osäker situation. Alla må inte ha de ekonomiska möjligheterna som företaget i det andra exemplet – men oavsett det finns nu all möjlighet för oss alla att praktisera den nya vardagens spelregler utifrån tillit till varandra. Och hjälpas åt.

Vi vet att tillit är grunden för ansvarstagande. Och vi vet att ansvarstagande i sin tur skapar tillit. Och att vi med en genuin tilltro till varandras förmåga och kompetens har möjlighet att skapa dynamiska, anpassningsbara och innovativa organisationer – helt enkelt de agila organisationer som den här oförutsägbara världen kräver. Organisationer som på riktigt tar tillvara medarbetarnas både potential och engagemang.

Så skippa den långa, komplicerade policyn kring distansarbete i ett försök att detaljkontrollera dina medarbetare på distans nu när vi överrumplats av något av det mest oförutsägbara vi varit med om– eller som Corporate rebels uttrycker det:

”Screw the so-called tips. The one thing you need to do well as an organization is summed up in policy that looks like this: ”We trust you.”

 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!