Sonders nätverk

Vi samverkar med andra

Våra kollegor finns inte bara på Sonder. Vi samverkar med andra konsultföretag och fristående konsulter, som delar vårt syfte, våra värderingar och bidrar till att vi tillsammans kan stödja våra kunder ännu bättre.

Vi ser oss som ett öppet system med samarbetspartners som kompletterar våra kompetenser och som vi bygger långsiktiga relationer med. Det handlar om att hitta de gemensamma värderingarna och ett hållbart värdeskapande i varje samarbetsrelation. Våra samarbeten kan initieras på olika sätt – på sociala medier, via gemensamma bekanta eller genom en ny kontakt med en gammal kollega. När vi klickar kan det gå hur långt som helst.

Bli en del av vårt nätverk

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Kan du komplettera eller förstärka vårt team i våra uppdrag? Skicka ett mail till natverk@sonder.se och berätta hur vi kan bli bättre tillsammans och vad du har för tankar om framtidens organisationer.

Upptäck mer

Hör gärna av dig