Vi har lång erfarenhet

20 år som Karlöf Consulting

Sonder är inget nytt företag, vi är ett företag med ett nytt namn. Under drygt tjugo år har vi varit Karlöf Consulting, och varit stolta över det. Flera av oss har varit med länge, några sedan starten faktiskt.

Vi har haft många förtroendefulla kundrelationer, bidragit till att lösa svåra utmaningar och hjälpt våra kunder genom förändring. Vi har utvecklat oss själva som individer och konsulter, och skapat nära relationer mellan kollegor och i vårt nätverk.

Vi växte ur vårt namn

Under senare år har vi kommit att förändra vad vi tror på, vad vi står för och hur vi jobbar. Både i relation till det egna företaget, och till våra kunder och omvärlden. Vår förändring har inte hänt över en natt. Det är snarare en gradvis förändring som skett i takt med att vi utmanat gamla tankemönster och utforskat nya sätt att leda och organisera. Till slut blev det dags att sätta ett nytt namn på det vi har kommit att bli. Det kan tyckas vara ett stort steg, men för oss var det helt naturligt.

 

Hör gärna av dig