Ganska agila

Kunder, samspel, arbetssätt

Ni verkar ha tagit ett antal steg utveckla hur ni agerar och interagerar för att skapa värde för era kunder. Kanske har ni jobbat med kundresor och fler har förstått vikten av kontinuerlig dialog med kunderna och att ha kundens perspektiv i er utveckling. Förmodligen har ni gjort ett antal satsningar för att få till ett bättre samarbete mellan olika avdelningar för att lösa gemensamma utmaningar, förhoppningsvis med gott resultat. Kanske har ni också introducerat arbetsformer där team kan jobba med både genomförande och utveckling. Kanske är några av teamen tvärfunktionella?

Håller strukturerna er tillbaka?

Många företag och organisationer som har påbörjat sin transformation för att bli mer agila upplever ibland att de fastnar i strukturer som håller dem tillbaka. Ambitionen, viljan och energin finns där, men man kommer inte hela vägen. Vår erfarenhet är att det ofta handlar om att man tillämpar nya synsätt och arbetssätt utan att i grunden har förändrat utgångspunkterna för hur man leder, styr och utvecklar verksamheten. En annan fallgrop är att prata mycket om det nya utan att bottna tillräckligt i vilken förflyttning som transformationen egentligen innebär för strategi, styrning och ledarskapet. Samtidigt har man i transformationen byggt erfarenhet, förmåga och insikt i de agila arbetssätten som man har stor nytta av när man går vidare och bygger sin agila organisation.

Utmana normerna

Vi rekommenderar er att börja utmana de normer som styr hur ni utformar de strukturer och processer som styr hur ni arbetar och samarbetar för att skapa värde för kunden. Pröva gärna Sonder Transformation Canvas både för att utforska nuvarande normer och som stöd i att utforma nya styrande principer i er agila organisation. I nästa steg kan ni pröva att utforma era styrmodeller med dessa nya utgångspunkter. Förmodligen inte alla på en gång, och det finns inte heller någon färdig mall för vad som är rätt. Ni behöver helt enkelt pröva och ompröva tills det blir bra nog.

Tänk om och pröva

Kanske kan det vara aktuellt att pröva en pilot i någon del av verksamheten där ni organiserar er i multikompetenta team som kan ta ett gemensamt ansvar för värdeskapande till kund – intern eller extern. Ge teamen både riktning och handlingsutrymme och låt dem pröva agila arbetssätt där de kan utgå från kundbehoven, planera på den sikt de har och jobba iterativt med att skapa nytt värde för kunden. Eller så utmanar ni hur samordning och samarbete mellan delar i organisationen ska ske, och prövar mer distribuerade former för gemensam planering och beslutsfattande.

 

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig