Definitivt agila

Kunder, samspel, arbetssätt

Ni verkar ha anammat det agila synsättet när ni jobbar tillsammans för att skapa värde för era kunder. Kunden behov och perspektiv är en naturlig utgångspunkt, och ni har hittat former för kontinuerligt lära av och om er kunder – för att möta behoven också i framtiden. Ni har sannolikt lämnat det funktionella tänkandet och hittat sätt att naturligt arbeta tillsammans med olika perspektiv och kompetenser. Fler har både förutsättningar och förmåga att sätta helhetens bästa först, och samarbete mellan individer, team och olika delar av organisationen sker allt mer naturligt.

Naturlig förnyelseförmåga?

Kan man bli färdig med sin transformation – i en föränderlig värld? Ja, säger vi även om det kan låta paradoxalt. Man kan bli färdig i att ställa om från en traditionell styrmodell som utgår från förutsägbarhet, stabilitet och hierarki, till en agil modell som utgår från komplexitet, föränderlighet och distribuerat ledarskap. Samtidigt är det ju så att den agila modellen både bygger på och främjar att man ständigt prövar, lär och förnyar. Med andra ord har ni i er transformation byggt in förnyelseförmåga i ert naturliga sätt att tänka och agera.

Fortsätt utmana, utforska och utveckla

Den förnyelseförmågan gäller inte bara vad ni erbjuder och arbetar gentemot era kunder, utan behöver i högsta grad gälla själva ”organisationssystemet”. Vi rekommenderar därför att ni i er framtida resa fortsätter att utmana om utvecklingen verkligen utgår från kundens behov, utforska hur förnyelse blir en naturlig del av det ni gör varje dag, och utveckla och stärka samspelet mellan människor i organisationen.

Värna ert agila arbete och samarbete

Det är dessutom så att ni lever i en omvärld som inte är särskilt agil. Era omgivande system, med allt ifrån lagstiftning och regelverk, branschaktörer och leverantörer till nya chefer och medarbetare, har inte gått igenom samma transformation som ni. Ni behöver därför ständigt värna om era agila arbetssätt genom att inte låta omgivande styrning påverka hur ni själva agerar i er organisation, genom att hjälpa till att tolka era arbetssätt så att andra kan förstå, och genom att bidra till insikt och förmåga hos blivande kollegor.

 

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig