Blogg

Självledarskapet som ledningssystem

Vi på Sonder ser självledarskapet som något som behöver avspeglas inte bara i kultur och ledarskap, utan också i själva ledningssystemet.

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

Självledarskapet är ett centralt begrepp i dagens organisationsteori, liksom i vår hela idé kring framtidens organisationer. Det är ett ord med många tolkningar och något som går att tillämpa på många sätt. Vi på Sonder ser självledarskapet som något som behöver avspeglas inte bara i kultur och ledarskap, utan också i själva ledningssystemet.

Ensam beslutsrätt hos tydliga roller

Sjävledarskapet, där du leder dig själv att ta initiativ och agera på behov du ser, behöver samexistera med roller som ansvarar särskilt för vissa frågor. Som kanske till och med har ensam beslutsrätt i några av frågorna. Den rollen behöver däremot inte vara en chef i traditionell mening, det viktiga är att det är tydligt vem det är. I de frågor du har bäst insyn i är det kanske du, i andra frågor din kollega. I komplexa frågor som är centrala för verksamheten är det kanske någon form av ledningsteam. Poängen med självledarskap är att du i din vardag både behöver leda dig själv och fatta egna beslut, fatta beslut som omfattar andra och förhålla dig till beslut som någon annan har fattat. Liksom alla dina kollegor.

Beslut i samråd

Många av besluten i en självledande organisation fattas i samråd med andra. En gyllene grundregel är att alltid rådgöra med personer som har särskild kunskap, och med de som påverkas av beslutet. Det kan upplevas krångligt och tidsödande innan ni prövat, men erfarenheterna säger snarare motsatsen. Så länge du har koll på och vårdar det nätverk av personer du behöver för att fatta kloka beslut finns de ofta bara ett givande samtal bort.

Det finns många olika helheter

De fasta ledningsgruppernas beslutsmandat motiveras ofta i termer av helhet. Bara där samlas alla delar med fullt ansvar i samma rum. Men allt färre beslut kan trots det fattas där och då, besluten skjuts upp och går på remiss eller liknande. Det är ju ofta andra som egentligen har bättre koll på det aktuella området, några från en avdelning och några från en annan … och dessutom påverkas flera specifika roller. Den helhetsbild som behövs för det aktuella beslutet är helt enkelt en annan helhetsbild än den som finns i ledningsgruppen. Och beslutet kan fattas både bättre och snabbare i en annan gruppering, inarbetad eller temporär beroende på frågans karaktär. Det här betyder inte att ledningsgruppens helhetsbild aldrig är den rätta – bara att den inte är det för lika många beslut som tidigare.

Egot är ingen standard

Det finns i nästan alla större organisationer individer som medvetet fattar beslut för sitt eget bästa snarare än företagets, som kanske till och med medvetet vill göra skada. Men all forskning säger att de är försvinnande få i jämförelse med er andra, ett par procent är en vanlig siffra. En självledande organisation behöver självklart sätt att hantera risken och situationerna när de uppstår, men då mer som en avvikelse från det ordinarie systemet. Inte något som berättigar strukturer och kontrollsystem som begränsar organisationen som helhet.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!