Blogg

En enklare och bättre målprocess

Hösten är en tid då många organisationer börjar samlas för att sätta nya mål, ofta med sikte på slutet av kommande år. Vi på Sonder har följt och stöttat många i det arbetet, tidigare i mer traditionella processer och de senaste åren med en mer agil och samspelsorienterad grundsyn.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Hösten är en tid då många organisationer börjar samlas för att sätta nya mål, ofta med sikte på slutet av kommande år. Vi på Sonder har följt och stöttat många i det arbetet, tidigare i mer traditionella processer och de senaste åren med en mer agil och samspelsorienterad grundsyn. Vi vill här dela med oss av några handgrepp som vi sett gör verklig skillnad, för en enklare och mer värdeskapande målprocess.

Se var strategin räcker

Att ta utgångspunkt en befintlig strategi är en självklarhet för de allra flesta. Men se den inte bara som ett ingångsvärde i målformuleringen. Ta istället tillfället i akt att ompröva den, och då med lika mycket fokus på användbarhet som betydelse. För även om de strategiska målen är fullt relevanta är de ibland onödigt svåra att tillämpa direkt i vardagen. Utforska strategiernas karaktär, och sannolikt hittar ni områden där en bearbetad strategi är den bästa ledstången för organisationen – utan att behöva kompletteras med mer specifika mål.

Läs mer om strategiarbete på ett nytt sätt i bloggen ”Vad karaktäriserar strategierna i en föränderlig värld eller i vår guide om strategiarbete.

Lämna målträdet bakom er

Att omfamna den komplexitet som nästan alla organisationer hanterar gör målprocessen mycket enklare. Det kan låta motsägelsefullt, och visst kan det vara en lockande ambition att fånga strategier, mål och aktiviteter i en logisk och renodlad trädstruktur. Men både innehåll och förutsättningar är ofta så brokiga att målträdet istället blir ett hinder. Så prova en enklare och mer flexibel form! Allt behöver inte hänga ihop för att vara riktande, och även om samberoendena säkert finns där så är de för komplexa för att rymmas i en linjär modell. Vi på Sonder bidrar gärna med inspiration och exempel.

Lokalt mandat förenklar för alla

Om förutsättningarna finns så pröva att ge verksamheten mandat att själva sätta och ompröva sina mål, utan ett centralt beslut kring den samlade listan. Självklart utifrån den gemensamma riktningen och lika självklart i full transparens och samspel med andra parter som berörs. Delaktigheten är ofta hög redan tidigare, men en mer delegerande process blir både snabbare och mer förändringstålig. När mål sätts och följs upp lokalt behöver de heller inte vara kopplade till en organisatorisk enhet. Det kan vara minst lika relevant att skapa gemensamma mål i ett tvärfunktionellt sammansatt team eller en tillfällig konstellation.

Fastna inte i ett format

Etablerade modeller som SMART och liknande har absolut ett värde, men de riskerar också att användas nästan urskillningslöst. Något som gör att viktiga, men inte mätbara mål faller bort. Eller att onödig kraft läggs på datainsamling där den vägledningen inte behövs i praktiken. Så se standarden som ett stöd och inte något måste. En del mål vinner mycket på att formuleras både som tidsbundna och mätbara, medan andra vinner mer på att stanna vid en konkret riktning. Det kanske räcker som åtagande att jobba för att öka eller minska något så långt det går? Ibland finns det helt enkelt inte något ”alltför stort eller litet”, ibland är det optimala målvärdet svårt att känna till innan man är där. Låt istället uppföljningen bli mer reflekterande än avrapporterande, och ompröva eller klarmarkera målet när ni vet mer.

FAST är ett nytt och bra alternativ till SMART-modellen som vi gärna tipsar om, läs mer om det i bloggarna ”Dina målsättningar angår flera” och ”With goals FAST beats SMART”.

Skjut upp och gör om

Något som slutligen både kan göra era mål enklare och minska onödig stress är att sätta dem på den sikt ni har. En sikt som i de flesta fall inte är rakt igenom årsbunden. Kanske är en del av era tidigare mål lika relevanta under den kommande våren? Något är kanske till och med svårt att begränsa till ett år, då sikten behöver vara längre än så. Sannolikt finns också en rad mål för nästa höst som ni helt enkelt inte känner till att ni behöver ännu, då det som driver fram dem inte har hunnit ske. Så istället för att se mål- och planeringsprocessen som något avgörande och styrande för en lång tid framöver, avdramatisera och gör den istället mer kontinuerlig. Systematiken kommer inte att försvinna för det, och tryggheten till och med öka.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!