Blogg

Självledarskapets triumfer – del 3

Vi på Sonder skriver och talar mycket om hur självledarskap kommer att prägla framtidens organisationer, och vi tror att det kommer att vara en av /../

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

Vi på Sonder skriver och talar mycket om hur självledarskap kommer att prägla framtidens organisationer, och vi tror att det kommer att vara en av grundstenarna för ledning och styrning i många branscher i framtiden. Men det finns de som säger att det inte är något nytt.

Självledarskap låter modernt och fräscht, men har i andra tider funnits i olika former. Många gånger har det inte blivit några bestående förändringar, kanske var helt enkelt tiden fel. Men en del av dessa initiativ har resulterat i ordentliga paradigmskiften, liknande det skifte jag tror många av oss står inför nu. I den sista delen av denna bloggserie kommer jag  berätta om Crew resource management (CRM) som dramatiskt har ökat flygsäkerheten för oss alla.

Kapten vet inte alltid bäst

Låt oss avsluta med flygindustrin och CRM, eller crew resource management. Det här är inget vi tänker på dagligen kanske, men som vi kan vara tacksamma för när vi flyger. CRM handlar om att bryta ner hierarkierna i cockpit och hur initiativ och självledarskap har lett till en dramatisk ökning av flygsäkerheten.

I takt med att flygresandet ökade under den senare delen av 1900-talet började en del ganska oförklarliga olyckor oroa industrin och allmänheten. Ett exempel var United Airlines flight 173 som under inflygning till Portland International Airport upptäckte en varningssignal som indikerade att ett av landningsställen inte fällts ut som det skulle. Besättningen började helt enligt instruktion läsa i manualer hur de skulle felsöka och agera.

Kaptenen ledde arbetet som helt fokuserade på det felande landningsstället. Planet cirklade runt i luften i en timme medan arbetet pågick. Mot slutet av timmen försökte förste styrman och navigatören att påkalla kaptenens uppmärksamhet då bränslenivåerna började bli farligt låga. Kaptenen ignorerade påstötningarna och ledde arbetet vidare enligt instruktionerna. Och eftersom kaptenen var den som bestämde, vågade eller fick ingen annan agera. Inte förrän motorerna dog reagerade kaptenen, men då var det förstås för sent. Planet kraschade i en förort till Portland.

Teamet före auktoritet

Det finns flera exempel på olyckor och incidenter liknande den för UA-173, bl.a. den stora och mycket dödliga kollisionen mellan två jumbojetar på Teneriffa 1977. Naturligtvis utredde och forskade man kring detta. Det man fann var att kulturen i cockpit var ytterst hierarkisk med kaptenen som ensam befälhavare, och den enda som fattade beslut. Som styrman eller andrekapten hade man i princip bara att lyda order. Resultatet blev en rad nya rutiner och procedurer för kommunikation, ledarskap och beslutsfattande i miljöer där mänskliga fel kan orsaka avsevärd skada, som i en cockpit.

Syftet med CRM är att fostra en kultur där auktoritet kan ifrågasättas på ett respektfullt sätt. Målet är att förbättra förmågor som medvetande om situation och den egna rollen, ledarskap, beslutsfattande, flexibilitet, följsamhet och kommunikation. Alla i ett team ska kunna reagera på avvikelser, analysera situationen och besluta om åtgärder. Resultatet har varit en dramatisk ökning av flygsäkerhet, enligt en del studier en förbättring på 2 000 procent!

Självledarskapets triumfer – bloggserie

Missa inte de två tidigare publicerade bloggarna  i  denna serie om Självledarskapets triumfer:

Del 1 Först ut Amiral Nelson som genom segern vid Trafalgar säkrade Storbritanniens herravälde över haven i 100 år.
Del 2 IBM som genom sin utveckling av en persondator bidrog till att förändra hur vi arbetar och lever.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!