P-O

070-577 51 20

Per-Ola Niblaeus

Jag brinner för en digitalisering med mänskligt ansikte där organisationer och individer utnyttjar sin potential och samverkar för ett bättre samhälle. Att utveckla förmågor till digital samverkan och utnyttjande av information är centralt.

Jag bidrar med kunskap och erfarenheter för att peka ut riktningen och hantera den förändringsresa som digitaliseringen innebär. Den egna organisationen såväl som kunder, partners och leverantörer är involverade och behöver samverka på ett effektivt sätt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Nyfikenhet och resultatorientering bidrar till att jag ser fram mot att lösa komplexa utmaningar som kan bidra till en bättre värld i stort och smått.

Hör gärna av dig