Posts by Karin Mikaelsson

Gruppens roll i kristider

Aktuellt, Förändring

Kris brukar man säga förenar oss människor. Vi får en gemensam yttre fiende att kämpa tillsammans mot. I den kris vi idag befinner oss i är fienden ett virus – en nästintill osynlig sak som har lamslagit en hel värld och orsakat förödande skador och förluster för både organisationer och människor. Jag har personligen alltid varit intresserad av och nyfiken på grupprocesser, framför allt i organisationer men också varhelst de dyker upp. Så en naturlig fråga jag ställer mig är hur gruppen hjälper oss i detta läge?

Read more

Självledarskap förutsätter självkunskap

Förändring

När vi på Sonder talar om självledarskap kopplat till framtidens organisationer utgår vi inte enbart ifrån ett ändrat ledarskap hos de ledande befattningar som finns idag. Vi tror att ledarskapet är något som behöver utövas av fler i verksamheterna, fler som i sina olika roller kan ta ansvar för sin del i relation till den helhet man […]

Read more

I framtidens organisationer är vi alla ledare – med olika roller

Ledarskap, Organisation

I de komplexa tider vi lever i idag behöver organisationer hitta nya sätt att fungera för att vara effektiva och framgångsrika. Det innebär även förändringar i ledarskapet. Utvecklingen visar tydligt på ett större fokus på människor och relationer, och ett ledarskap som mer handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna agera, att visa […]

Read more

I framtidens organisationer är vi alla ledare – med olika roller

Ledarskap, Organisation

I de komplexa tider vi lever i idag behöver organisationer hitta nya sätt att fungera för att vara effektiva och framgångsrika. Det innebär även förändringar i ledarskapet. Utvecklingen visar tydligt på ett större fokus på människor och relationer, och ett ledarskap som mer handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna agera, att visa […]

Read more
Hör gärna av dig